Tag 'przekładki rur hydraulicznych'

Hydraulika

INSTALACJE WODNO – KANALIZACYJNE : wykonywanie punktów ciepłej i zimnej wody wraz z odpływami.

Hydraulika
- przerobienie / wykonanie nowych punktów wody wraz z odpływami
- przerobienie / wykonanie nowych podejść kanalizacyjnych
- montaż ceramiki łazienkowej
- montaż stelaży ściennych do kompaktów
- montaż baterii ściennych
- przerobienie / wymiana instalacji grzewczej
- wymiana grzejników ściennych
- wykonanie ogrzewania podłogowego

Naprawy bieżące, przeglądy oraz usuwanie usterek nagłych : POGOTOWIE HYDRAULICZNE

Czytaj więcej ›